Aanmaken nieuw e-mailaccount op Iphone mail

STAP 1:
Ga naar Settings, Mail, Contacts, Calendars, tik Add Account en dan Other.

Kies Add Mail Account.

– Voer je naam (Name) in. (bijvoorbeeld MediaMet)
– Voer je e-mailadres (Address) in (bijvoorbeeld info@mediamet.nl)
– Voer het wachtwoord (Password) in dat u heeft aangemaakt in het configuratiescherm.
– Voer een beschrijving (Description) in (bijvoorbeeld mail.mediamet.nl)
Save.

STAP 2:
Selecteer de IMAP tab.
Bij Incoming Mail Server voer (bijvoorbeeld mail.mediamet.nl).in bij Host Name.
– Voer bij gebruikers naam (User Name) uw e-mailadres in (bijvoorbeeld info@mediamet.nl)
– Voer het wachtwoord (Password) in dat u heeft aangemaakt in het configuratiescherm.

Bij Outgoing Mail Server voer (bijvoorbeeld mail.mediamet.nl) in bij Host Name.
– Voer bij gebruikers naam (User Name) uw e-mailadres in (bijvoorbeeld info@mediamet.nl)
– Voer het wachtwoord (Password) in dat u heeft aangemaakt in het configuratiescherm.
– Kies server poort 587

Je e-mailadres is nu ingesteld.

Categorie: Mail instellen