Aanpassen hosts file Windows

Wanneer je bezig bent met het verhuizen van je website en je nog niet de dns hebt aangepast kun je de nieuwe site niet bereiken onder de domeinnaam. De dns wijst immers nog steeds naar de oude locatie.

We kunnen hier gebruik maken van het hosts file dat in %WINDIR%\system32\drivers\etc staat.

Ga naar Start -> Bureau Accessoires -> rechterknop op Kladblok -> Uitvoeren als beheerder. Bestand -> Openen -> Alle bestanden. En ga dan naar (bijvoorbeedl) c:\windows\system32\drivers\etc. Daar ziet je het bestand hosts.

In de windows versie van het hosts file staat ongeveer deze tekst:

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#127.0.0.1       localhost
#::1             localhost

Voeg hieraan toe het ipadres van je server (zie de email met je accountgegevens voor het ipadres), gevolgd door een tab of spatie en dan het adres van je website en dan je domeinnaam, bijvoorbeeld:

87.236.103.58 www.mediamet.nl mediamet.nl

Sla het bestand op. Waarschijnlijk moet je nu eerst de browser opnieuw opstarten.

Categorie: Tech Tips